maandag, april 08, 2013

Schaamteloze diefstal

Deze post gaat over successierechten.

Maar 'Schaamteloze diefstal' is een even goeie titel want daar komt het eigenlijk op neer.   
 

Wat ik vroeger over successierechten wist, was heel sumier en nogal vaag. 
Iets dat je moet betalen als je erft. 

Nu weet ik meer.

En hoe meer ik erover weet, hoe furieuzer ik ben.

Laat het mij eens uitleggen en zien of ik uw bloed ook tot tegen het kookpunt kan jagen?

Successierechten.
Iets dat je moet betalen als je erft...

Ik dacht juist.  MOET betalen.
Het gaat dus niet om een recht, maar om een plicht.
(Nog maar eens een mooi voorbeeld van hoe men, door woordkeuze, mensen op het verkeerde been kan zetten.) 

Het gaat eigenlijk over erfenisrecht en successieplicht.
Maar wel in omgekeerde volgorde.
Eerst komt de successieplicht, dan pas het erfenisrecht. 
Met andere woorden: je moet éérst betalen, om daarna te kunnen krijgen.

Erven doe je na een overlijden. 
Dat betekent dat het hele gedoe met cijfers, schijven en procenten plaats vindt binnen een context van een verdriet, pijn en verlies.   
Kan het nog meer uiteenlopend zijn? Buiten proportie ? Ongepast ? 
Een mens verliezen, dingen krijgen.

Uiteraard is het unaniem gevoel hierover: we hadden liever niets gekregen, als we onze dierbare maar hadden kunnen behouden. (Ik zou zelfs bijbetalen...).

Ander gevoel is: 'Kan dat niet wachten ? Mijn hoofd staat er niet naar.'

Nee, het kan niet wachten. 
De aangifte van nalatenschap moet binnen de 4 maanden na het overlijden worden ingediend. Omdat er nogal wat documenten komen bij kijken, en er opzoekwerk van papieren en cijfers aan vooraf gaat, is het beter van dit niet te lang uit te stellen.

Mensen die een geliefd familielid verloren hebben, zijn droevig, moe en kwetsbaar. En uitgerekend zij moeten zich nu bezig houden met schattingen en berekeningen van wat er moet betaald worden. 
Rekenen in plaats van rouwen. 
Onnodig te zeggen dat dat voor de nodige ergernis, frustratie en spanningen zorgt. Die op hun beurt weer aanleiding zijn voor nog meer verdriet.     
 
Iets dat je moet betalen als je erft...


Wat? 

Een korte speurtocht op het internet leert ons dat successierecht een belasting is, die verschuldigd is op de waarde van alle goederen, verkregen uit een nalatenschap. (Na aftrek van begrafeniskosten en eventuele schulden.)

Aha, een belasting...
Nu komt de kat op de koord.

Waarvoor dienen belastingen?  
Om de staatskas te spijzigen en ontelbare, hardwerkende functionarissen te betalen. (U moet niet alles letterlijk nemen, hé ?)  

Als het nu zo was dat de staat (= de politiekers) op een verantwoorde manier met ons belastingsgeld omging, nooit blunders maakte, geen vriendjespolitiek kende, niet sjoemelde en in de eerste plaats aan het belang van de burgers dacht, in plaats van aan het vullen van hun eigen zakken, dan kon ik mij daarmee verzoenen. Maar het is niet zo.
De staat gaat niet om met ons belastingsgeld, zoals een goed gezinshoofd omgaat met centen waar men hard voor gewerkt heeft.
Integendeel.
De staat doet onverantwoorde uitgaven, betaalt zijn rekeningen niet op tijd (en maakt op die manier extra schulden), geeft meer uit dan er beschikbaar is, kan duidelijk niet goed rekenen -laat staan besparen- en werkt zichzelf in financiële nesten, ... 
Niet verwonderlijk dat de staat ons op allerlei mogelijke manieren probeert te pluimen. Onder andere via successierechten. 

Mijn broer heeft hard gewerkt, veel gespaard, veel betaald voor een stuk bouwgrond, veel gewerkt om er een huis op te bouwen, ieder jaar kadastraal inkomen en belastingen betaald, netjes zijn lening afgelost. 
Nu is hij dood en het huis is van ons.
Maar niet eerder dan dat we tientallen duizenden euro's betaald hebben. 
Wie zijn hier de grote winnaars ? De staat en mijnheer de notaris.

De erfgenamen moeten op hun aangifte van nalatenschap de waarde van de erfenis schatten.
Het gaat over roerende en onroerende goederen. Maar hoe bepaal je de waarde van bijvoorbeeld inboedel ? Of van een huis ? Het is geen exacte wetenschap. Meningen lopen uiteen. 
Als je te hoog schat, ben je dom geweest en  betaal je teveel.
Als je te laag schat, moet je bijbetalen en krijg je een boete.

Er is maar één manier om geen discussie te hebben met de fiscus en dat is de procedure van voorafgaande schatting. Maar dat kost natuurlijk meer geld dan er zelf een waarde op plakken. En het zijn weerom de staat en mijnheer de notaris die met het profijt weg lopen.   
 
Hoeveel moet men betalen?

 
Dat hangt van meerdere dingen af. 
- Van de graad van verwantschap met de overledene.
- Van de waarde van de nalatenschap.
- En van de plaats waar de overledene de laatste vijf jaar vóór zijn dood gewoond heeft. De tarieven verschillen namelijk per gewest. 

Volgens graad van verwantschap komt men in één van de volgende drie categorieën terecht.  
1) rechte lijn= tussen (groot)ouders - (klein)kinderen, tussen echtgenoten of tussen samenwonenden.
2) tussen broers en zussen
3) tussen andere personen (neven, nichten, tantes, nonkels, vreemden, ...) 

Voor elke categorie gelden andere regels. 

Elke rechthebbende betaalt successierechten op zijn eigen nettoaandeel. 
Dat aandeel wordt opgesplitst in schijven en per schijf betaalt men een ander percentage.

Wie in rechte lijn verwant is betaalt 3 % op de eerste schijf tot 50.000 euro, 9 % op de volgende schijf (tot aan 250.000 euro) en 27 % op het resterend bedrag boven 250.000 euro.  

Wie broer of zus is, betaalt 30 % op de eerste schijf tot aan 75.000 euro, 
55% op de volgende schijf (tot aan 125.000 euro) en 65% op het resterend bedrag boven 125.000 euro. 

Die bedragen lopen snel op. 

Een paar voorbeelden ?

Stel dat ik bij mijn overlijden een waarde van 350.000 euro zou achterlaten.  (appartement, inboedel, motorfiets, spaargeld, ...). Dan zou mijn dochter daarop 46.500 euro aan successierechten moeten betalen. 

Stel dat u geen ouders meer hebt, maar wel een ongehuwde, kinderloze zus. Bij haar overlijden laat ze u 350.000 euro na.
Dan moet u daarop 196.250 euro aan successierechten betalen.

Successierechten betalen loont meestal.  
In beide voorbeelden blijft er meer over dan er moet betaald worden. 
Maar, zoals gezegd: eerst betalen, dan krijgen. 

Mijn dochter heeft een lening lopen. Ik denk niet dat ze duizenden euro's aan de kant heeft liggen, voor het geval ze successierechten moet betalen op hetgeen ik haar nalaat.

Dus wat gebeurt er vaak ? 

Mensen moeten (nog) een (extra) lening aangaan, om hun successierechten te kúnnen betalen.

Voor de derde categorie zijn de tarieven weer anders. En nog hoger. 
45% op de eerste schijf tot aan 75.000 euro, 55% op de volgende schijf tot aan 125.000 euro en 65% op het resterend bedrag boven 125.000 euro.
Maar hier worden de tarieven toepast op de totaliteit van alle erfdelen en achteraf verdeeld, in verhouding tot uw erfdeel.

Stel dat u erft van een schatrijke nonkel, waarvan u zelfs niet wist dat hij bestond. Hij laat u een klein huisje in de Provence na. Zijn appartement in Parijs gaat naar zijn kuisvrouw. Zijn villa in Rome is voor zijn chauffeur. Zijn buren krijgen zijn geldelijk fortuin. Totale waarde van de nalatenschap wordt geschat op 5 miljoen euro. 

Hoeveel zou u moeten betalen aan successie ?
Ik begin niet eens te rekenen. Het zou een gigantisch bedrag zijn.

U zou het simpelweg mogen vergeten.

De bedragen van successierechten zijn soms zo hoog dat mensen niet anders kunnen dan hun erfenis weigeren. Refuseren.

En waar gaat al dat onroerend goed en geld in zo'n geval naar toe ?

U mag drie keer raden.  

Schaamteloze diefstal.
Net wat ik zeg.  

De commentaren zijn gesloten.