vrijdag, maart 15, 2013

Over rouwen en regelen.

Wie een dierbare verloren heeft, zou maar één ding hoeven te doen. 
Rouwen.

Maar we leven in een maatschappij die barst van de regels en de wetten, waardoor praktische zaken zich meedogenloos op de voorgrond dringen.
Omgaan met je verdriet, daar is voorlopig weinig of geen tijd voor. 


Zo was het ook op woensdag 30 januari 2013. 

Het heeft geen zin om te liggen woelen in mijn bed.

Om zeven uur sta ik op en vind mijn ouders in de keuken.
We wisselen een goeie morgen uit. Ze vragen of ik een beetje geslapen heb.
'Nee. Ik heb niet veel geslapen.'   (Niet, eigenlijk).

Hoe zou ik ? Ik ben gisteren mijn broer verloren. Mijn enige, geliefde broer.
De kwetsbare, die ik zo graag had willen helpen en beschermen.
Maar ik heb het niet gekund.

Dat idee, het besef dat hij voor altijd weg is en dat ik NOOIT nog iets voor hem zal kunnen doen, zorgt weer voor gevoelens van mislukking en van spijt, en brengt tranen in mijn ogen.

Mijn vader heeft het ook bijzonder moeilijk. 
Hij weent in stilte, met schokkende schouders. Het is hard om hem zo te moeten zien. Ik voel mij machteloos, niet in staat om troost te bieden.

Hij houdt zich sterk, voor mijn moeder. En zij doet hetzelfde, voor hem.
Maar ze zien af. Ze lijden.

Na het ontbijt zonder ik mij af in het bureau en begin met het verwittigen van familieleden. 
Ik probeer ook nu om het kort te houden. Bij de een lukt dat al makkelijker dan bij de ander.
De zinnen die ik wil zeggen heb ik op voorhand in mijn hoofd geoefend. Maar ik ben geen cassettebandje dat zonder haperen zijn boodschap achter laat.  
Iedereen is geschokt, aangeslagen, droevig. Velen weten niet wat zeggen.   

Ik bel met mijn hoofdverpleegkundige en vraag de rest van de week vrij.
Ze zegt dat het geen enkel probleem is (terwijl ik weet dat we onderbemand zijn) en wenst me veel sterkte.
Dat doet deugd, mensen die meeleven.

Mijn beide zussen komen ook naar het ouderlijk huis.
We begroeten elkaar anders dan voorheen, vind ik. Inniger. We willen aanraken, voelen dat de anderen er nog zijn, vastklampen. Alsof we bang zijn om nog eens iemand kwijt te raken. 
Terwijl ik dat bedenk, realiseer ik mij dat dat wel de realiteit is. Het gaat ons nog eens overkomen. Vroeg of laat verliezen we een vader, een moeder, een zus misschien.  Hopelijk nooit een kind of kleinkind.
Wat een droevig vooruitzicht. 
En ik zou dan moeten geloven in een goede God? Sorry hoor, maar het lukt mij niet.   


We bespreken het gebeurde van de afgelopen dagen.
Zo onbegrijpelijk. Zo triest. Zo spijtig. 
 

We huilen.
Omdat we zelf zo verdrietig zijn of omdat we anderen zien huilen.
Niets werkt zo aanstekelijk als het verdriet van mensen waar je veel om geeft.  

 
Na de middag komt er iemand van het funerarium.
Hij legt ons uit wat er moet gebeuren. Zakelijk en to the point, maar hij blijft heel menselijk en daar zijn we dankbaar voor.
Hij vraagt of we al gekozen hebben tussen begrafenis of crematie en legt uit dat we, in geval van crematie, moeten wachten op toestemming, omdat Paul geen natuurlijke dood gestorven is. Hij belt met het crematorium om een datum vast te leggen. Dinsdag 5 februari 2013.
Hij heeft attesten van overlijden bij. Originele en extra copy's. Die zullen we nodig hebben om bepaalde abonnementen of contracten stop te zetten. En bij de bank. En later, voor de aangifte van nalatenschap.
Hij toont ons een map met voorbeelden, zodat we een rouwbrief kunnen kiezen.  Hij noteert de gegevens die erop zullen komen: namen, voornamen, geboortedatum, verwantschap...
De tekst en de eventuele foto voor het bidprentje kunnen we hem later bezorgen, op een usb-stick, als dat kan.
We krijgen een doos met enveloppes en postzegels, zodat we adressen kunnen beginnen schrijven.
Hij vraagt ons ook nog om emailadressen, waarop hij de reacties van het online rouwregister kan doorsturen.  Ik wist niet eens dat zoiets al gedaan werd, in zo'n boerengat als Lichtervelde.
Tot slot vraagt hij kleren voor Paul. Iets wat hij gewoonlijk droeg. Waarin mensen hem zullen herkennen als ze een laatste groet komen brengen.
  

We bedanken hem voor zijn komst en spreken een tijdstip af om bij hem langs te gaan, met de dingen waar hij om gevraagd heeft. 

Als hij weg is, voelen we ons verweesd. Onwennig.
Begrijpelijk natuurlijk, aangezien we dit nog nooit hebben meegemaakt. 
We zijn allemaal moe, verdrietig, nog in shock.Maar wat me moeten doen, kunnen we niet uitstellen. Dus we beginnen eraan.

We zetten ons rond de grote tafel.
Ik pak een stapeltje enveloppes en begin met het noteren van namen en adressen die ik van buiten ken. Iedereen helpt met het opzoeken van ontbrekende straatnamen of nummers, met het klaar leggen van enveloppes, met het kleven van postzegels, met het bedenken van nog andere personen die moeten verwittigd worden.  
Familie, collega's van zijn werk, collega's van ons werk, vrienden van de motorclub, vroegere schoolkameraden, ...
We mogen niemand vergeten.  

Ik werk op automatische piloot. Het gaat vlot. De ene na de andere letter vloeit uit mijn pen op het papier. Maar om de zoveel tijd, sijpelt het besef door, van wat ik eigenlijk aan het doen ben - rouwbrieven voor mijn broer aan het schrijven - en word ik overspoeld door een nieuwe golf van verdriet. 

Het komt in vlagen.  
Er zijn momenten waarop elke vezel van mijn lichaam pijn doet. En er zijn andere momenten waarop zijn dood lijkt op een banaal feit dat ergens in mijn geest geregistreerd werd. Een louter rationeel besef. Een 'weetje', dat mij verder niet raakt. Op die momenten vind ik mezelf kil, harteloos en wreed. Maar ik weet dat het een soort beschermingsmechanisme van de geest is. Om niet kopje onder te gaan in die oeverloze zee van verdriet. 
Alsof de pijn van het verlies maar met mondjesmaat mág komen, omdat ik het anders niet zouden kunnen dragen.
 
Maar komen zal het. Op de meest ongelegen momenten.
Ik zet mij al schrap
 
Mijn vader herhaalt voor de zoveelste keer dat hij het nooit zal begrijpen.
Ik probeer uit te leggen dat we niet door onze ogen naar het gebeurde mogen kijken, maar door die van Paul. Dat we troost moeten zoeken in het idee dat hij nu rust kent.
Ik weet niet of het hem helpt. Zelf kost het mij ook de nodige moeite om het zo te zien.  

Als we klaar zijn met het papierwerk, moeten we naar Pauls huis om kleren te halen. Het zijn weerom wij, de meisjes, die het samen doen. 

We rijden de oprit op en meteen treft de aanblik van het huis ons in het hart als een ijskoude priem.  
Zijn huis, waar hij zo hard voor gewerkt heeft.  
We blijven even in de auto zitten, elk verdwaald in onze eigen gedachten, om moed te vergaren.
Ik staar naar een droombeeld:  Paul die de deur voor ons open doet.
Waarom pijnigen we onszelf toch zo, met die onmogelijke dingen? 

We stappen uit. Terwijl Siska de sleutel in het slot steekt, bedenk ik dat ik hier amper 3 dagen geleden ook stond. Ik heb aangebeld en we zijn weer weg gegaan in de overtuiging dat hij niet thuis was.
Had ik toen de reflex gehad om in de garage te kijken om te zien of zijn motor er stond, dan ... 
Dan wat ?
Dan zou er weinig anders zijn. Dan zou ik het ontdekt hebben, in plaats van Siska. Maar het zou even goed te laat geweest zijn.

Bij het binnen gaan zijn we niet voorbereid op de vloedgolf van herinneringen en indrukken die op ons afkomt. De stilte in het huis, de geur van zijn sigaretten, zijn nieuwe bakfiets in de lege hall, de zetel waarin hij altijd zat  TV te kijken, de motormagazines op de salontafel, zijn kleren voor de wasmachine in de badkamer, gebruikte pannen op het aanrecht in de keuken, ...

Wat we zien, ruiken, horen, voelen of denken kán geen deugd doen.
Elk positieve indruk of blije herinnering wordt meteen genadeloos verpletterd door het brute besef 'nooit meer'.
Het doet zo'n pijn. Het is niet te beschrijven.  

Ik denk aan de Kerstmisavond dat ik hier scampi's voor ons heb klaar gemaakt. Aan onze namiddag aan zee, de dag voor ik bevallen ben, 27 jaar geleden. Aan het weekend waarin we samen het plafond en de muren van zijn woonkamer hebben geschilderd. Aan de zaterdag dat hij mij is komen helpen in Brussel, met het afbreken van een vals plafond. Aan hoe ik hem uitleg gaf over email en vertelde over Skype. Over hoe makkelijk dat zou zijn als hij niet hoefde te typen. Aan de fotoreeks die ik twee zomers geleden van hem gemaakt heb, in de tuin en voor zijn huis. Aan die zaterdag dat we samen naar de motorcross gingen kijken. Aan die keer dat hij mij op zijn Harley naar Roeselare bracht, om de mijne te gaan halen.  

Ik denk aan de avond dat we samen boodschappen gingen doen en hij mij voorstelde aan een vrouw die ik niet kende, maar die zich ons wel goed herinnerde... 

We dwalen wat rond in het huis.
Op zoek naar iets dat we kwijt zijn (een broer, een band, een aanwezigheid), in de hoop het nog ergens terug te vinden. Maar het is weg.  Voorgoed.

Er resten ons alleen herinneringen. En foto's.
We vinden er in het nachtkastje, in zijn slaapkamer.  

PaulPaulPaulPaul, Harley Davidson

Hoe mooier ze zijn, hoe meer ze pijn doen.
Hoe meer hij lacht, hoe harder ik ween. 

We vinden zijn geboortekaartje. Tickets van concerten. Armbandjes van motortreffens.  Zijn diploma van deelnemer aan 'de Nacht van Vlaanderen'.  (100 km in minder dan 12 uur ! Ik stond aan de aankomstlijn met een fles bubbels, zo fier als een gieter.)

We vinden zijn rode baret. En een album met foto's van zijn legerdienst bij de paracommando's. Derde bataljon parachutisten. Het moet zwaar geweest zijn, die opleiding, maar op bijna elke foto lacht hij. Hij lijkt plezier te hebben in de uitdagingen, in het verleggen van zijn grenzen.

Zo veel dingen om trotst op te zijn, en toch... 

We moeten er mee stoppen. Het doet te veel zeer. 

In de kleerkast zoeken we iets dat hij dikwijls droeg. Ook hier weer herinneringen. Die pull heeft hij van mij gekregen..., dat hemd gaf ik hem met Kerstmis, .... 
We twijfelen over wat het beste is en nemen een paar dingen mee. 
 

Er is één plaats waar we nog niet geweest zijn.
De garage.
Ik kan mezelf niet tegenhouden. Ik doe de deur open en ga binnen.

Daar staat zijn motor. In het midden. Met zijn helm op één van de spiegels.
De aanblik ervan ontroert mij diep. Tranen stromen weer volop.
Daar staan de emmers. Met de natte dweils.
Stille getuigen van wat hier is gebeurd.  
En daar ligt nog bloed op de grond. Mijn ouders mogen dit niet zien
Ik zak op mijn knieën en begin de vlekken weg te wrijven.
 
Het lijkt alsof de wanhoop, de eenzaamheid, het verdriet, de ellende hier nog hangt. Alsof de twijfel, de onzekerheid, de stress en de verlatenheid van Paul mij ook in hun greep krijgen. 
Ik voel misschien, een heel klein beetje, wat hij moet hebben gevoeld.
En ik begrijp hem. 

Een heel klein beetje. 

De commentaren zijn gesloten.