maandag, september 10, 2012

Straks ... (binnen 49 jaar).

De zaal was onherkenbaar, op het aquarium na.
Aan alle muren hingen spandoeken, uitvergroote foto's en slingers. 
Lampionnen versierden het plafond.
Tussen de planten op de vensterbank stonden massa's bloemen en kaartjes met felicitaties
:  'Lang zal ze leven',  'Proficiat aan de eeuwelinge' en  'Gelukwensen met uw verjaardag'.
hoera.png 
 

      
   

           
  

   

 

 

 


Mensen met fototoestellen en camera's wurmden zich tussen kelners met dienbladen vol glazen.
Uit de luidsprekers klonk accordeonmuziek.

Madeleine Kindt trok aan de mouw van haar buurvrouw en vroeg: 'Wat is 't er te doen ?'
Clemence Vergote draaide zich naar haar toe en zei: 'Ja....!'.
Madeleine probeerde het nog een keer, en schreeuwde. ' Wat dat er te doen is? '
Clemence knikte heftig en zei: 'Ja... Bijna.'
'Godverdomme' vloekte Madeleine. ' G'eet zekers joen apparaat nie in joen oren gestoken?  Ge moet joen apparaat in steken !'. 
'Héééél schone ...' zei Clemence overtuigd.

Kamiel Lableure zat in een hoekje van de zaal. Hij zat daar al sedert één uur want hij wou dit niet missen. Hij was nochtans moe en zijn oogleden voelden aan als zandzakjes.   
Vanavond zou hij geen wit pilletje nemen. Alleen dat blauwe voor zijn bloeddruk en dat oranje voor zijn hart. Of was dat blauw voor zijn hart en dat oranje om te slapen? Welk kleur had hij deze middag eigenlijk genomen? Hij wist het niet meer. 
Toen hij zo fel en zo vaak geeuwde dat zijn kaken er pijn van deden, haalde hij zijn vals gebit uit zijn mond. Hij wou het net in de zak van zijn pyamavest steken toen moeder overste voorbij kwam en naast hem ging zetten. 
'Dag Kamiel. Alles goed?''
'Mmmm Mmm' mompelde hij.
'En met de kleinkinderen?'
'Uuuh Uh' deed de lucht in zijn keel, terwijl hij zijn duim omhoog hield. 
'En de gezondheid ?'
Hij viel in herhaling. 'Mmm Mmm'.
Toen de non eindelijk recht stond om iemand anders te gaan ondervragen, zuchtte hij diep. Hij geeuwde nog een paar keer en viel in slaap. 

 
Gertrude Neirynck zat op het puntje van haar stoel en speurde met haar kleine oogjes de zaal af.  
'Daar zie ...! Dat is em !" riep ze plots tegen haar vriendin. 'Zie je hem?'
'Nee ..' zei Maria Verslype. 'Ik heb mijn bril niet aan en ...'
'Pak de mijne'  commandeerde  Gertrude, terwijl ze naar de ketting rond haar hals greep.  
Maria weigerde. 'Nee, laat maar..., ik moet toch eerst terug naar mijn kamer.'
'Waarom ?' wilde Gertrude weten.
'Heb je weer ...een accidentje gehad ?' vroeg Imelda Pannecoucke, die tegenover hen zat.
'Bijlange niet !' verdedigde Maria Verslype zich. 'Ik heb een nieuw corset aan, van Damart, en het spant te veel. Met al dat volk en die warmte hier krijg ik bijna geen adem.'
Ze stak haar voeten in haar pantoffels, stond recht en slefferde naar de uitgang van de zaal, waar ze door de klapdeuren verdween.
Gertrude keek naar de vrouw aan de overkant van de tafel. Naar haar lelijke pruik en dat ene lange haar op haar onderkin. 'Vuile commére! ' brieste ze tegen haar ' Bemoeit joe met joen eigen zaken!  
Imelda Pannecoucke zei niets terug, maar stak haar tong uit. Heel gemeend, zoals boze kleuters dat ook doen. 
De fotograaf van Dag Allemaal wilde juist een sfeerbeeld maken, maar hij trok zijn vinger weg van het afdrukknopje. 
        
Gertrude zette haar bril terug op, pakte haar Story en keek afwisselend van de foto naar de-man-in-het-echt.  Hij stond ver en haar zicht was ondanks haar bril niet meer scherp, maar ze was het zeker. Tussen de burgemeester en de directrice stond Amadeo, de zoon van prinses Astrid. 
'Maria... ' prevelde ze.  'Om de liefde Gods, haast je !' 

Sylvère Plovie zat aan een tafel, op de voorste rij, tussen zijn broer Gustaaf en zijn vriend Hippoliet.    
Sylvère zat te wiebelen met zijn benen en met zijn vingers ongeduldig op de tafelrand te tokkelen.
'Wa scheelt er? ' vroeg Hippoliet . 'Ge zyt precies nerveus? Ga jij subiet ne speech geven misschien?' en hij lachte met dat idee. 
' Nink (*),' zei Sylvère nogal kortaf. Ik moet dringend naar 't WC'  
                    (*= nee, 1° pers.enkelv.)
'Weeral?' vroeg Hippoliet. 'Ge zyt nog maar geweest, voordat we naar de zaal kwamen. '
'Ik weet het..' antwoordde zijn vriend '..maar toch moet ik weeral.' 
'Allez..., ga dan maar rap, voordat ze hier is.' raadde Hippoliet aan. 
'Ik geraak daar niet , zonder.' bekende Sylvère, die twee weken geleden geopereerd was aan zijn heup en hij wees naar de grond. Zijn wandelstok was van de stoelleuning gegleden en lag nu naast de wielen van Hippoliet zijn rolstoel.   
Geen van beide mannen kon diep genoeg bukken om de stok op te rapen. Ze probeerden hem met hun voeten wat te verplaatsen, maar dat lukte evenmin.
Na een paar pogingen hielden ze op met proberen.  
'Kan je 't echt niet meer ophouden ?' vroeg Hippoliet .
Sylvere zei niets maar het schudden met zijn hoofd was een duidelijk 'nee'.
Hippoliet dacht even na en sprak toen gedecideerd 'Goed..., zet je maar op mijn schoot.'
Sylvère hield abrupt op met wiebelen en tokkelen.
'Wablief ?' stamelde hij.    
'Ik zal je een lift geven' bood Hippoliet aan.
Sylvère verroerde zich niet en staarde zijn vriend aan. 'Serieus?' vroeg hij, maar hij begon alweer ontkennend met zijn hoofd te schudden. 'Ik zal het wel ophouden' verzekerde hij zijn vriend.


Er ontstond rumoer in de zaal,  toen de grote klapdeuren open gingen.  
De directrice gaf het afgesproken teken en iedereen begon 'happy birthday' te zingen. 
De laatste noten van het liedje gingen kopje onder in een golf van applaus. Alle aanwezigen klapten in hun handen, terwijl de oude vrouw, gelijk een koningin, zwaaiend naar haar onderdanen, traag maar statig door de zaal naar voor stapte. 

Clemence Vergote wees met een bevende vinger naar de man, met wie ze gearmd ging.  
'Wien is da ?' wilde ze weten.
'Zwygt ! ' zeiden Maria en Gertrude tegelijk, terwijl ze keken hoe de jarige zich installeerde. Voor de gelegenheid was in een hoek van de zaal een klein podium gebouwd, waarop een versierde zetel klaar stond.   
Clemence vroeg het nog een keer: ' Wien is die vent ?'
'Zwygt !!' zeiden de twee vriendinnen opnieuw.  
' Is dat haar nieuw lief ?' drong Clemence aan.  
'Ga je nu zwygen ?!' gebood Maria kwaad. 
Maar Clemence, die bang was voor roddels, haaste zich om uitleg te geven. ' Maar nee gij, dat is haar kleinzoon.'
' A-jaaa ...' zei Clemence, met iets van teleurstelling in haar stem.  

Mensen van de pers richten hun lenzen als bazooka's op de jarige en verblindden haar met  hun flitslampen. Maar ze glimlachte en zwaaide eens naar een paar familieleden die ze herkende tussen onbekende gezichten.  

Het kabaal verstomde toen de directrice van het rusthuis naar voor trad, een micro in haar hand nam en er, bij wijze van test, even op tikte.  
'Dames en Heren, ...', begon ze. 
Ze wachtte tot het muisstil was in de zaal, strekte haar twee armen in de richting van waar de gevierde in een zetel zat en kondigde uitbundig aan: ' Zenobie Benzonie !!! '  

De mannen op de voorste rij vonden dat overdreven. 
Iedereen hier weet toch wie er gevierd wordt, redeneerde Hippoliet, dus waarom moet ze dan nog voorgesteld worden ? 
Is dat Zenobie? spotte hij binnenshoofds, zijt ge dat wel zeker ?  

' WIE ANDERS ??!  riep Sylvère naast hem, luid genoeg zodat iedereen het kon horen. 
Een paar mensen schoten in de lach.  
De directrice schrok ervan dat ze zo brutaal werd onderbroken. Ze liet meteen haar armen zakken en duwde, zonder introductie, haar micro in handen van de burgemeester.  
Goed...!, dacht Sylvère, '...dat het hier maar een beetje vooruit gaat!  

Voor Kamiel Lableure ging het ook vooruit. Maar hij besefte het niet. 
De brave man sliep tijdens de speech van de burgemeester en doorheen de toespraak van Prins Amedeo. Hij dutte verder terwijl Zenobie's dochter het levensverhaal van haar moeder schetste. En hij sliep nog tijdens de sketches, gebracht door een paar oud-collega's.

De receptie, ter afsluiting van de feestelijkheden, was al begonnen, toen zijn slaappil eindelijk uitgewerkt was.
Met een suf gevoel, een stijve nek en stramme rugspieren, door uren onderuit gezakt in de zetel te hangen, werd hij wakker. 
Het eerste wat hij hoorde was een vaag geroezemoes. Hij bleef stil liggen, terwijl hij de slaap uit zijn ogen probeerde te wrijven en de ongewone geluiden trachtte thuis te brengen. 
 
'PANGGG' ! ! !

Een champagnekurk knalde tegen het plafond, ketste weg en belandde tussen de goudvissen in het aquarium.  
Als een pijl schoot Kamiel recht uit zijn zetel en schreeuwde: '  De Duitschers zijn daar ! 't Zijn de Duitschers !!!  De Dui...' 

Brenadette, de verpleegster die het dichtst in zijn buurt stond, snelde naar hem toe. Ze legde met een geruststellend gebaar een hand op zijn arm en zei op sussende toon:
' Rustig, Kamiel. Ge hebt gedroomd zeker ?  Stil maar hoor, 't is niets.... '
Ze wees naar de massa mensen en naar het podium.
'Kijk , we zijn de verjaardag van Zenobie aan "t vieren. Weet je nog ?  Ze is vandaag honderd jaar oud.'
Kamiel keek rond en begon het zich langzaam aan te herinneren.
'Zin in een taske koffie, Kamiel, met een stukje taart ?'
 
'Ja' zei Kamiel en hij lachte zijn tanden (die nog in zijn pyamazak zaten) bloot.

 

Toen de laatste genodigden afscheid hadden genomen, bleef de jarige  mijmerend in haar zetel zitten. 
De verpleegkundige die nachtdienst had, kwam op haar af en zei met kordate stem: 'Kom Zenobietje, 't is tijd voor bed.'  

'Nu al ? ' vroeg de eeuwelinge. ' 't Is nog maar negen uur...'.

'Ja, ja, 't is tijd !' verzekerde de verpleegster haar. 
Ze greep de oude vrouw bij haar arm en hielp haar recht. 
'Kom,...' zei ze. '...We gaan naar je kamer'.

'Het is niet fair', protesteerde Zenobie. "Toen ik klein was hebben ze mij gezegd: later, als ge ouder zijt, moogt ge lang op blijven. En nu ben ik zo oud en ik moet nog altijd vroeg naar bed. '

De verpleegster lachte. 'Ik begrijp het. Maar ge zult er deugd van hebben hoor, van uw nachtrust.' 't Was een lange dag , nietwaar?'

'Niet langer dan een andere' stribbelde mevrouw Benzonie nog eens tegen, terwijl ze zich in haar nachtkleed liet helpen.

'Allez, slaapwel' zei de verpleegster, terwijl ze het licht uit deed en de deur van de kamer achter zich dicht trok. 

Zenobie Benzonie bleef onbeweeglijk liggen en luisterde naar de geluiden in de gang.
Toen het stil was, klauterde ze uit haar bed.

We zullen eens zien wie hier de baas is, mompelde ze in zichzelf.

Ze ging aan haar tafeltje zitten, zette haar bril op en haar pc aan.
Ze wreef haar handen  over elkaar en begon te typen: www.skynetblogs.be.

De commentaren zijn gesloten.